Färg inkl. klippning

1400 kr

Färg med enstaka slingor inkl. klipp

1600 kr

Lättfärg (amoniakfri) ink. klippning

1300 kr

Avfärgning 

Oftast tillkommer färgbehandling, se prislista

650 kr

Ögonbrynsfärgning inkl. plockning

300 kr

Frans och brynfärg inkl. plockning 

400 kr

Olaplex behandling 

600 kr

Frihands/folieslingor inkl. klipp

1950 kr

Frihands/folieslingor inkl. klipp
tjockt hår

2200 kr

Balayage/ombre inkl. klippning

2150 kr

Balayage/ombre inkl. klippnig
tjockt hår

2300 kr

5 minuters färg i behandling 

400 kr

5 minuters färg ink. tvätt & fön

600 kr

  • Observera att priserna är från priser och kan komma att höjas om det går åt mer produktmaterial