Färg inkl. klippning

1400 kr

Färg med enstaka slingor inkl. klipp

1600 kr

Lättfärg (amoniakfri) ink. klippning

1300 kr

Avfärgning 

Oftast tillkommer färgbehandling, se prislista

650 kr

Ögonbrynsfärgning inkl. plockning

200 kr

Frans och brynfärg inkl. plockning 

400 kr

Olaplex behandling / Pro cortex

600 kr

Frihands/folieslingor inkl. klipp

1800 kr

Frihands/folieslingor inkl. klipp
tjockt hår

2000 kr

Balayage/ombre inkl. klippning

2050 kr

Balayage/ombre inkl. klippnig
tjockt hår

2300 kr

5 minuters färg i behandling 

300 kr

5 minuters färg ink. tvätt & fön

500 kr

  • Observera att priserna är från priser och kan komma att höjas om det går åt mer produktmaterial